Czy można jeździć po drodze wewnętrznej bez prawa jazdy

Prawo jazdy to dokument, który posiada wiele osób. Również wiele jest w trakcie nabywania uprawnień do jazdy. Części z nich nie wystarczają standardowe godziny i miejsca odbywania jazd. Chcą czegoś więcej, na przykład zawczasu nauczyć się jazdy swoim przyszłym autem. Część osób wybiera do tego celu drogi niepubliczne, tzw. drogi wewnętrzne. Ale czy można jeździć po drodze wewnętrznej bez prawa jazdy? Czy grozi za to mandat?

czym jest droga wewnętrzna

Zacytujmy Wikipedię: Droga niepubliczna, właściwie droga wewnętrzna – drogadroga rowerowaparking, plac przeznaczony do ruchu pojazdów, niezaliczona do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej. Jeżeli któraś z Was chce samodzielnie potwierdzić tę definicję, znajdzie ją w art. 8 ustawy o drogach publicznych.

nie jeździj bez prawka w strefie ruchu i strefie zamieszkania

Jeżeli droga wewnętrzna jest oznaczona znakiem „Strefa zamieszkania” lub tablicą „Strefa ruchu”, oznacza to, że na takiej drodze obowiązują przepisy Prawa o ruchu drogowym. Prawo jazdy wydawane jest właśnie na podstawie tej ustawy. Obowiązują tam wszystkie zasady, jakich nauczyłaś się na kursie prawa jazdy.

Fot FREEPIK. Strefa zamieszkania to nie jest miejsce do nauki jazdy:)
na pozostałych drogach wewnętrznych

Na pozostałych drogach zasady ustala jej właściciel. Ale nie wszystkie. Tutaj przychodzi nam z pomocą również Prawo o ruchu drogowym. Już artykuł 1 ust 2. tej Ustawy mówi nam: Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ustępie 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Na pewno zwróciłaś uwagę na punkt dotyczący uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób. Zapewne dla niejednej z Was to przesądza sprawę: bez prawka nie da się zapewnić bezpieczeństwa. Czy na pewno? Wszak wielu kierowców dysponujących dokumentem jeździ „na krawędzi”, na pewno nie unika „zagrożenia dla bezpieczeństwa osób”. Ale przyznacie, że to przepis, który można interpretować na 234.091 sposobów.

Fot FREEPIK. Po drodze niepublicznej możesz jeździć bez prawa jazdy.
co ustawodawca miał na myśli

I tu Was zaskoczę. Cytowany przepis obowiązuje od 4 września 2010 roku. Każda zmiana przepisów posiada swoje uzasadnienie. I uzasadnienie wprowadzenia tego przepisu znajdziesz tutaj. Na stronie 3 autorzy zmiany napisali tak:

Na drogach niepublicznych, położonych poza strefą zamieszkania przymus stosowania ustawy jest ograniczony jedynie do sytuacji, w których rozstrzygają się kwestie bezpieczeństwa osób uczestniczących w ruchu. Konieczność „uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa” odnosi się do sytuacji, w której niebezpieczeństwo jest realne (w danym momencie istnieje lub w każdej chwili, w danych okolicznościach, może nastąpić), a nie hipotetyczne, które może nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości. To oznacza, że nie można tam jawnie łamać przepisów, np. gnać na złamanie karku, jeździć po chodnikach, jeździć pod prąd. Zwróćcie też uwagę na zapis, że zagrożenie to musi nastąpić w danym momencie. Panujący nad autem kierowca czy kierowczyni na pustej drodze nie stanowi tego zagrożenia.

Po drodze wewnętrznej bez prawa jazdy.
Na takiej niepublicznej drodze sam chętnie bym się uczył jeździć. Pytanie tylko, czy bym się skoncentrował

Na szczęście to nie wszystko, ponieważ w dalszej części czytamy. Dlatego też poza drogą publiczną i strefą zamieszkania nie będzie miał zastosowania np. art. 38 ustawy – Prawo o ruchu drogowym nakazujący kierującemu pojazdem posiadanie przy sobie odpowiednich dokumentów (a nawet obowiązek posiadania uprawnień w ogóle), art. 39 nakazujący używanie pasów bezpieczeństwa, przepisy o zatrzymaniu i postoju pojazdów (chyba że pojazd, ze względu na miejsce i sposób unieruchomienia, powoduje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa), czy też przepisy o dopuszczalnej prędkości. Tak więc widać, że można jeździć po drodze wewnętrznej bez prawa jazdy. Pytanie, czy warto.

gdzie jeździć bez prawa jazdy

Na samym wstępie napisałem już, że w zasadzie potrzeba jazdy bez uprawnień występuje w sytuacji, gdy jesteś w trakcie kursu. Ale może też dotyczyć np prowadzenia ciągnika rolniczego wyłącznie na polnej drodze należącej do rolnika. Na pewno nauki jazdy swoim samochodem nie polecam na ogólnodostępnej drodze wewnętrznej. A już na pewno na bardzo uczęszczanej. Idealna jest polna droga, na której pozwolił Ci jeździć właściciel. Nie możesz też zapominać, że obowiązują Cię wszystkie znaki drogowe ustawione na takiej drodze.

gdy właściciel nie zezwolił na jazdę po swojej drodze bez prawa jazdy

Policja nie może ukarać kierowcy za jazdę po drodze wewnętrznej bez uprawnień. Konsekwencje może wyciągnąć jedynie właściciel drogi. Nie słyszałem konkretnie o takiej sprawie, w której właściciel złapałby na gorącym uczynku takiego kierowcę, jednak jak przeczytasz w powyższym dokumencie, mandatu nie otrzymasz.

Pamiętaj: jeżeli chcesz przygotowywać się do roli kierowcy, przede wszystkim wybierz nieuczęszczaną drogę wewnętrzną. Ja radzę pierwsze kilometry zrobić jednak z instruktorem, ale nieraz nowi kierowcy decydują się na samodzielną naukę. Wiesz już, że można jeździć po drodze wewnętrznej brz prawa jazdy, decyzja czy jechać należy do Ciebie. Pamiętaj, że trzeźwa musisz być bezwzględnie!. Karanie za nietrzeźwość podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego sankcjonuje bowiem Kodeks Wykroczeń, a ten obowiązuje na całym terytorium Polski.

Pamiętajcie, że jeżeli chcecie się pochwalić swoim autem, prześlijcie foto w wiadomości prywatnej na kobietyiauta lub kia_in_car. Jeżeli podoba Wam się moja działalność i chcecie ją wesprzeć – zapraszam na patronite lub zrzutka.pl. Dziękuję wszystkim Paniom, które wspierają tą stronę. W każdej motoryzacyjnej sprawie możecie też do mnie napisać na Facebooku czy Instagramie.