Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych

Praktycznie każde zawarcie umowy kupna-sprzedaży łączy za sobą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, w skrócie PCC. W przypadku umowy kupna-sprzedaży jego wysokość wynosi 2% podstawy opodatkowania. Ustawodawca nie przewidział czy obowiązek zapłaty nastąpi u nabywcy, zbywcy, czy solidarnie. Zazwyczaj jednak uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywane jest przez nabywcę pojazdów.

kiedy trzeba zapłacić podatek pcc

Zacznijmy od tego, że płacisz podatek jedynie, gdy nie otrzymasz faktury VAT. Faktura powoduje, że podatek płaci sprzedawca i jest to podatek od towarów i usług (VAT), a nie podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przeciwnym razie musisz zapłacić PCC. Ponadto muszę Cię ostrzec, że Urząd i tak się dowie o tym, ze zakupiłaś auto. Wydziały Komunikacji regularnie przekazują urzędom skarbowym wykaz nowozarejestrowanych aut.

Na złożenie deklaracji i dokonanie zapłaty masz 14 dni od transakcji. Rejestracja nie ma tu nic do rzeczy – podatek możesz zapłacić przed lub po zarejestrowaniu auta, ważne, by się zmieścić w obowiązującym terminie. W przypadku, gdy się spóźnisz, a urząd jeszcze nie wyśle do Ciebie wezwania – złóż tzw czynny żal. Składając czynny żal koniecznie zapłać tego samego dnia podatek. Jeżeli złożysz to pismo, a nie zapłacisz – nie zostanie ono uwzględnione. Pamiętaj, że gdy nadejdzie wezwanie z urzędu skarbowego, nie ignoruj go. Skontaktuj się z urzędem, aby jak najszybciej wyjaśnić sytuację. Im szybciej załatwisz sprawę, tym niższa będzie kara, która najczęściej jest nakładana w formie mandatu.

jak wypełnić deklarację pcc-3

Koniec tego straszenia – składamy deklarację. Dokument, jaki masz złożyć do Urzędu to formularz PCC-3. Zacznijmy od sytuacji, gdzie nabyliście auto w kilka osób: pierwsza osoba z umowy wypełnia deklarację na siebie, a kolejni współwłaściciele są wymienieni w załączniku PCC-3a. Jeżeli zakupiłaś auto sama – składasz samo PCC-3

Opisz szczegółowo swój pojazd i każdą jego wadę

Podstawa opodatkowania jest ustalana przez urząd skarbowy na podstawie informacji zawartych w deklaracji. Dlatego bardzo ważne jest, żeby bardzo szczegółowo opisać przedmiot zakupu. Zrobisz to w pozycji „24. Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej”. Musisz tam wpisać markę i model zakupionego auta, datę transakcji, numer rejestracyjny w momencie zakupu, numer VIN, rok produkcji. Powinnaś też wymieć wszystkie wady, jakie ma auto i oszacować koszt ich wymiany. Chodzi o to, że urząd sprawdzi, jaka jest wartość samochodu i od ustalonej kwoty odejmie kwotę podaną przez Ciebie. Stąd im więcej wad wypiszesz tym lepiej. Oczywiście jeżeli chcesz je usuwać – koniecznie zachowaj fakturę z warsztatu. Przed naprawą zrób też zdjęcia z bliska każdej wskazanej awarii (chyba, że piszesz o niesprawnym silniku).

Jak wypełnić poszczególne pola?
 • 1 Twój NIP lub PESEL (nawet, jak prowadzisz działalność, a auto kupujesz prywatnie – wpisz NIP)
 • 4 Data zakupu auta z umowy
 • 5 Urząd Skarbowy, do którego składasz zeznanie
 • 6 Jeżeli składasz deklarację po raz 1 – zaznacz „złożenie deklaracji”, jeżeli już ją składałaś, a korygujesz treść – zaznacz „korekta deklaracji”
 • 7 zaznacz kwadrat 5 – inny podmiot
 • 8,9,10 – wpisz swoje dane
 • 11-20 – wpisz swój adres zamieszkania
 • 21 kwadrat umowa
 • 21 i 22 – prawdopodobnie terytorium RP (jeżeli zakupisz auto za granicą i jest ono tam zarejestrowane – nie płacisz w Polsce PCC)
 • 24 – patrz wyżej
 • 27 – wpisz podstawę opodatkowania, czyli w domyśle kwotę, jaką zapłaciłaś za aut
 • 28 – pomnóż 2% przez podstawę opodatkowania i zaokrąglij do pełnych złotych
 • 47 – przepisz kwotę z pozycji 28
 • 54 – przepisz kwotę z pozycji 28 i 47
 • 64 – jeżeli składasz PCC-3A, bo masz wspólników to wpisz tam ich liczbę
 • 65-68 Twoje dane i na końcu podpis
 • Załącznik PCC-3A pozycje 1-18 analogicznie jak PCC-3
 • 19 – najlepiej skontaktuj się z urzędem, ponieważ nie ma kwadratu „inny podmiot”
 • 20-24 analogicznie jak PCC-3
 • 25-36 wpisz osoby, które razem z Tobą podpisały umowę, ale uwaga – w pozycjach 28, 32 i 36 musi być Twój podpis, a nie wymienionych współwłaścicieli.
jak złożyć deklarację pcc-3

Zarówno elektroniczną, jak i papierową wersję deklaracji PCC-3 i PCC-3A znajdziesz pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pcc-sd/pcc/e-deklaracje-pcc/formularze-pcc/. Zachęcam do sporządzenia deklaracji on-line i tą drogą dostarczenie jej do urzędu. Oczywiście możesz ją tam dostarczyć listem poleconym lub osobiście. W przypadku dostarczenia wersji papierowej – koniecznie pamiętaj, aby podpisać dokument, gdyż inaczej jest on nieważny i urząd wezwie Cię do podpisania dokumentu.

Jeżeli umowę podpisało więcej osób, niż 4, musisz wypełnić tyle załączników PCC-3A, żeby wszystkie osoby zostały wymienione w zeznaniu.

na jakie konto wpłacić pieniądze

Przechodzimy do meritum. Uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętaj, że do urzędu skarbowego nie da się wykonać klasycznego przelewu bankowego. Musisz w swojej bankowości internetowej odnaleźć różne rodzaje przelewów i znaleźć przelew do urzędu skarbowego. Pocieszający jest fakt, że chyba wszędzie funkcjonuje wyszukiwarka. Dzięki niej wystarczy, że wpiszesz do jakiego urzędu chcesz wysłać wpłatę. Rodzaj podatku to PCC. Rok, to rok, w którym nabyłaś auto, a rodzaj okresu wybierasz „A” jak ad hoc:) Twoje zobowiązanie nie ma tytułu (chyba, że wpłacasz w postępowaniu egzekucyjnym).

Być może słyszałaś o istniejących od 2020 roku indywidualnych rachunkach bankowych. Niestety podatku PCC one nie obejmują.

Zapraszam na pozostałe wpisy dotyczące kupna auta🙂