Co zrobić, gdy policjant chce Cię ukarać

Wiesz już jak się zachować podczas, gdy zatrzymuje Cię patrol policji, a gdy policjant chce Cię ukarać? Masz wiedzę także, jakie inne służby mogą zatrzymać auto, którym podróżujesz. Wiesz także co robić, zanim podejdzie do Ciebie funkcjonariusz i jak już to zrobi. Zapewne pamiętasz nazwę, jakiej użyłem – kontrola drogowa. Powody jej przeprowadzenia mogą być dwa: faktyczna kontrola np. trzeźwości prowadzącej lub stanu technicznego (taki cel miała kontrola na przykład na filmie https://www.youtube.com/watch?v=KVaMBIqgVCo). Inna przyczyna to wykroczenie, które mogłaś popełnić, a które zarejestrowali funkcjonariusze, na przykład przekroczenie dozwolonej prędkości lub przejechanie na czerwonym świetle.

obowiązki policjanta przy wypisaniu mandatu

Jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości – będziesz musiała ponieść konsekwencje. Najczęstszą z nich jest mandat karny. Policjant przy jego wypisywaniu musi wykonać szereg obowiązków, które znajdziesz w §97 Kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń. Przepis ten mówi, że Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy. §99 tego samego Kodeksu informuje, co funkcjonariusz musi zrobić w przypadku, gdy odmówisz przyjęcia mandatu.

Policjant chce Cię ukarać
Fot FREEPIK
Odmowa przyjęcia mandatu

Brzmi on: W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy. Czyli – w każdym przypadku, gdy zakwestionujesz decyzję funkcjonariusza – musi on skierować wniosek o ukaranie Ciebie do sądu. I tu ważna sprawa – rozprawę poprowadzi Sąd, który jest właściwy dla miejsca, w którym popełnisz wykroczenie, czyli po naszemu: jeżeli dostaniesz mandat na drugim końcu Polski i odmówisz jego przyjęcia – na rozprawę również będziesz musiała udać się na drugi koniec Polski.

płatność mandatu na miejscu

Jeżeli przyjmiesz mandat – bardzo często funkcjonariusze są wyposażeni w terminal płatniczy, który umożliwi Ci natychmiastowe uregulowanie należności. Musisz jednak pamiętać, że ta płatność nie będzie przebiegać tak, jak standardowa płatność w sklepie. Gdy dokonujesz płatności kartą płatniczą czy kredytową – z konta pobierana jest Tobie należność za zakupy. Transakcja generuje jednak  koszty, które ponosi sklep lub bank. Tymczasem tutaj –to Ty ponosisz te koszty. Zamiast takiej formy – jeżeli masz stałe miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – możesz wybrać mandat kredytowy płatny w terminie 7 dni na poczcie lub przelewem. Zazwyczaj uda Ci się zapłacić taki mandat bezkosztowo, bo już coraz więcej banków nie pobiera opłat za przelewy.

Mandat zaoczny

Nie zawsze otrzymasz mandat bezpośrednio do ręki. Jeżeli policjant nie zastanie Cię na miejscu popełnienia wykroczenia (zazwyczaj w ruchu drogowym jest to nieprawidłowe parkowanie) – wystawi Ci mandat zaoczny. Od takiego mandatu nie ma potrzeby się odwoływać w razie, gdybyś nie  zgadzała się z jego treścią. Po prostu nie płacisz należności, a wówczas sprawa trafia do sądu.

skierowanie sprawy do sądu

Nie zawsze policjant będzie chciał ukarać Cię na miejscu. Czasem zdarzają się sytuacje, w których funkcjonariusz stwierdzi tak rażące naruszenie prawa, że kara 500 zł byłaby zbyt łagodna. W takiej sytuacji od razu sprawa jest kierowana do sądu, który określi wymiar kary. Oczywiście sędzie nie jest związany taryfikatorem mandatów. Sam określa wymiar kary. Przykłady: nie tak dawno kierowca zatrzymany za jazdę z prędkością ok 240 km/h. Wymierzona przez sąd kara: 2500 zł mandatu oraz utrata prawa jazdy na 10 miesięcy. Najświeższy przypadek znajdziecie na poniższym filmie:

mandat otrzymany drogą pocztową

Mandat możesz również otrzymać drogą pocztową – w przypadku, gdy zdjęcie zrobi Ci fotoradar. Nie od razu w takiej sytuacji otrzymujesz mandat: w pierwszej korespondencji otrzymujesz informację, że zarejestrowano wykroczenie popełnione Twoim samochodem. Będzie tam informacja, jakie przepisy naruszono i jaka jest wyznaczona kara pieniężna i jakie wiążą się z tym punkty karne. Zazwyczaj masz 3 możliwości:

  • przyznać się do prowadzenia samochodu w chwili popełnienia wykroczenia i przyjąć mandat lub odmówić jego przyjęcia,
  • Wskazać osobę, która faktycznie prowadziła pojazd – wówczas do niej zostanie skierowana korespondencja, w której będzie mogła przyjąć lub odrzucić mandat,
  • Odmówić podania danych osoby prowadzącej pojazd: wiąże się to z nałożeniem mandatu w kwocie 500 zł, ale bez punktów karnych.
Policjant chce Cię ukarać
Fot FREEPIK
jeżeli odmówisz przyjęcia mandatu

Jeżeli w dwóch pierwszych sytuacjach właściciel lub wskazana przez niego jako prowadząca osoba odmówią przyjęcia mandatu – sprawa jest kierowana do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oskarżonego (jeżeli autorem mandatu jest Inspekcja Transportu Drogowego) lub na miejsce montażu fotoradaru (gdy ukarze Cię Straż Gminna). Bardziej skomplikowana jest trzecia ewentualność: jeżeli dołączone do materiału dowodowego zdjęcie z fotoradaru jest niewyraźne, albo widać tył samochodu – odmowa podania danych i zapłata 500 zł kończy sprawę. Jeżeli jednak zdjęcie jest dobrej jakości – odmowa podania danych również może skutkować skierowaniem wniosku o ukaranie i próbą udowodnienia, że wiadomo, która osoba prowadziła auto. Tutaj muszę trochę zmienić treść. Organa ścigania coraz częściej w sytuacji, gdy kierowca jest wyraźnie widoczny starają się wyegzekwować jego dane. Coraz częściej sądy biorą stronę policji i sprawy kończą się ukaraniem zarówno właściciela, jak również osoby, która faktycznie kierowała autem.

Mam nadzieję, że nigdy nie zdarzy się sytuacja, w jakiej zostaniecie ukarane. Ale jeżeli tak, że postąpicie zgodnie z Waszym sumieniem i przyjmiecie tylko karę, na którą zasługujecie. Jeżeli podoba się Wam to, co robię na naszych kanałach, zapraszam do wsparcia na patronite.pl lub zrzutka.pl. Zapraszamy również do naszych pozostałych kanałów:) Przypominam również, że jeżeli chcesz porozmawiać ze mną na tematy związane z naszą Społecznością, jesteś mile widziana na prywatnych wiadomościach na Facebooku lub Instagramie.