Zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej

Jedna z rzeczy najbardziej stresujących kobietę w aucie to zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej. Kiedy policjant daje Ci sygnał do zatrzymania – rośnie Twój poziom stresu, gdyż zdajesz sobie sprawę, że z dużym prawdopodobieństwem Państwo właśnie zarobiło na Tobie parę złotych. Na szczęście nie zawsze tak musi być😊 Prześledźmy proces kontroli drogowej krok po kroku. Od razu zaznaczam, że używam pojęcia „kontrola drogowa”, a nie „kontrola policyjna”. Niestety – Policja to nie jedyna służba, której funkcjonariusz ma prawo zatrzymać Twoje auto, choć zdecydowanie – policjanci robią to najczęściej. A poza nimi takie prawo mają:

Zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej
Fot FREEPIK
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Straż Graniczna
 • Służba Celno-Skarbowa
 • umundurowany strażnik gminny (miejski)
 • strażnik leśny
 • funkcjonariusz Straży Parku

Od strony prawniczej sposób przeprowadzenia kontroli drogowej określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. 2019r., poz. 2141). Najlepiej będzie przejść paragraf po paragrafie jego treść.

w jaki sposób policjant może Cię zatrzymać

Paragraf 2 informuje o tym, w jaki sposób może zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej realizuje policjant. To ważne, bo każdy z funkcjonariuszy może zatrzymać auto na trochę innych zasadach. W tym wpisie skupiamy się na Policji, a policjant może Cię zatrzymać: jako patrol w radiowozie, patrol pieszy, a także – znajdujący się w śmigłowcu. W jaki sposób policjanci mogą Cię zatrzymać?

Zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej
Fot FREEPIK
 1. Umundurowany policjant patrolu stacjonarnego w warunkach dostatecznej widoczności może Cię zatrzymać nawet ruchem ręki, którym wskaże gdzie masz się zatrzymać, może też użyć tarczy do zatrzymywania pojazdów (tzw. lizaka). Gdy widoczność nie jest dostateczna – tarcza musi być wyposażone w światło odblaskowe lub latarkę ze światłem czerwonym, policjant może użyć po prostu latarki świecącej na czerwono
 2. Jeżeli policjant nie jest umundurowany – może Cię zatrzymać TYLKO w terenie zabudowanym i nie może wykorzystać samej ręki – reszta tak samo, jak policjant umundurowany (tj.w dzień „lizak”, w nocy latarka lub „lizak” z odblaskiem lub czerwoną latarką). Jeżeli będzie próbował to zrobić poza obszarem zabudowanym – nie masz obowiązku się zatrzymać, ale w takim przypadku od razu zadzwoń na 112, abyś nie była oskarżona o niezatrzymanie się do kontroli. Najlepiej skieruj się do najbliższej jednostki policji.
 3. Jeżeli zatrzymuje Cię policjant znajdujący się w radiowozie – ma prawo w celu zatrzymania Twojego auta użyć sygnałów nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Czyli po polsku – może nakazać Ci się zatrzymać przez megafon, może włączyć „koguty”, lub napis np. stop.  Jeżeli mimo to się nie zatrzymasz – policjanci mogą włączyć w swoim aucie „syrenę”
 4. Pewnie zdziwi Cię fakt, że zatrzymać Cię może policjant znajdujący się w śmigłowcu. Wówczas posłuży się urządzeniami nagłaśniającymi i świetlnymi.

Co jeszcze jest istotne? Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta. Musisz zatrzymać się także, gdy policjanci ustawią znak drogowy „stój – kontrola drogowa”. Słynna, obowiązująca od 7 listopada 2019r. zmiana polega na tym, że radiowóz może zostać zatrzymany w miejscu, gdzie zatrzymanie jest zabronione, ale pozostawiony pojazd nie zagraża bezpieczeństwu ruchu.

jak prawidłowo zatrzymać auto do kontroli
Zatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej
Fot FREEPIK

Przejdźmy do paragrafu 3. Zacznijmy od tego, że auto musisz zatrzymać w miejscu, w którym nie zagraża ono bezpieczeństwu ruchu. Nie dotyczy to sytuacji, w której pojazd został zatrzymany w wyniku pościgu, lub jest w tak złym stanie technicznym, że zagraża bezpieczeństwu ruchu. Wtedy trzeba zatrzymać się od razu. Abyś dojechała do bezpiecznego miejsca – policjant może kazać Ci jechać za radiowozem do momentu znalezienia bezpiecznego miejsca. Swój radiowóz powinien zatrzymać za Twoim autem. Jeżeli stoicie na jezdni, lub miejscu, gdzie jest to zabronione – policjant musi włączyć niebieskie światło błyskowe.

jak się zachować po zatrzymaniu

Gdy policjant podchodzi do Twojego auta – nie otwieraj drzwi, a otwórz szybę. Trzymaj ręce na kierownicy, nie gaś silnika i nie włączaj świateł awaryjnych (robisz to po otrzymaniu polecenia od funkcjonariusza). Policjant poda Ci imię, nazwisko, stopień oraz przyczynę zatrzymania. Umundurowany policjant pokaże Ci legitymację na żądanie, nieumundurowany w każdym przypadku. Musi to zrobić w taki sposób, abyś mogła spisać jego dane, zwłaszcza imię, nazwisko i stopień, a także nazwę organu, który taki dokument wydał.

UWAGA: jeżeli prowadzona jest kontrola trzeźwości, policjant nie musi się przedstawiać, ma jednak obowiązek udzielić informacji o przebiegu zatrzymania. Na Twoje żądanie – musi okazać legitymację służbową.

Policjant może kazać Ci wyłączyć silnik i włączyć światła awaryjne. Przez cały czas trzymaj ręce na kierownicy dopóki nie otrzymasz polecenia przygotowania dokumentów. Nie wysiadaj z auta, nie mogą tego zrobić także pasażerowie, chyba, że takie polecenie wyda policjant kontrolujący auto. Pamiętaj też, że nawet, jeżeli policjant wyda Ci polecenie opuszczenia swojego auta – nie wolno Ci wsiadać do radiowozu, chyba, że nastąpią wyjątki.

kiedy można wsiąść do radiowozu
 • gdy zachodzi konieczność udzielenia pomocy choremu lub rannemu;
 • doprowadzenia do jednostki Policji lub izby wytrzeźwień;
 • poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;
 • okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
 • przeprowadzenia czynności w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie o charakterze administracyjnym;
 • umożliwienia uiszczenia, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, grzywny nałożonej mandatem karnym, w formie bezgotówkowej lub kaucji;
 • przeciwdziałania próbie ucieczki osoby podlegającej kontroli, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że taka próba może zostać podjęta;
 • sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób.
kiedy policjant nie musi się przedstawiać i legitymować

Policjant nie musi się przedstawiać i legitymować w przypadku:

 • prowadzonych działań pościgowych;
 • istnienia uzasadnione podejrzenie, że auto pochodzi z przestępstwa;
 • uzasadnionego podejrzenia, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.

Gdy policjant stwierdzi konieczność zatrzymania Ci prawa jazdy, wprowadzi odpowiednią adnotację w systemie. Podobnie zachowa się, gdy stwierdzi, że Twoje auto zagraża bezpieczeństwu ruchu lub emituje zbyt dużo spalin i zatrzyma dowód rejestracyjny. W takim przypadku pokwitowanie jest również skierowaniem na dodatkowe badania techniczne. Co zrobić dalej, czy przyjąć mandat, w jaki sposób odmówić jego przyjęcia – w następnym wpisie. Pamiętaj, że od 1 stycznia 2020 roku policjant jest obowiązany spisać przebieg auta, które prowadzisz. Jeżeli mamy do czynienia z autem holowanym, również należy spisać przebieg. Nie zapomnij, że masz obowiązek umożliwienia policjantowi sprawdzenia numeru VIN.

Pamiętaj, że policjant nie zabierze Ci fizycznie dokumentu, gdyż możesz go nawet nie mieć ze sobą. Nie musisz mieć kompletnie żadnego dokumentu, gdyż obraz zarówno dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego policjant znajdzie w swoim komputerze. Zatrzymanie dokumentu polega na umieszczeniu odpowiedniej adnotacji w systemie komputerowym. Pomaga to również w uszczelnieniu systemu. Poprzednio, gdy kierowca nie miał dokumentu, nie było możliwości by go zatrzymać.

Na koniec

Mam nadzieję, że ten wpis pozwoli Ci pozbyć się wątpliwości. Choć machający lizakiem policjant zawsze spowoduje przyspieszone bicie serca, warto być przygotowaną. A nie zawsze zatrzymanie kończy się mandatem:)

Jeżeli podoba się Wam to, co robię na naszych kanałach, zapraszam do wsparcia na patronite.pl lub zrzutka.pl. Zapraszamy również do naszych pozostałych kanałów:) Przypominam również, że jeżeli chcesz porozmawiać ze mną na tematy związane z naszą Społecznością, jesteś mile widziana na prywatnych wiadomościach na Facebooku lub Instagramie.