Zimowe utrzymanie dróg

Zima to jedna z najbardziej stresujących kierowców pór roku. Nawet, gdy pada śnieg, oczekujemy, że jezdnia jak najszybciej będzie czarna i sucha. Oczywiście dopóki trwają obfite opady śniegu – drogowcy nie są w stanie nic zrobić. Ale gdy minie już jakiś czas od ustania opadów, oczekujemy, że śnieg zostanie uprzątnięty i droga nie będzie stwarzać niebezpieczeństwa. Tymczasem nie zawsze tak się dzieje. Śnieg nie pada, a na ulicy nadal zalega. Narzekamy wówczas na zaspanych drogowców. Niestety jak się okazuje, nie zawsze nasze utyskiwania są słuszne

KLASY ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG

Zimowe utrzymanie dróg jest podzielone na pięć standardów. Niestety, tylko dwa pierwsze zawierają obowiązek posypywania

Standard I

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni, łącznie z poboczami utwardzanymi, na jezdni nie może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu.
Po ustaniu opadów śniegu
śnieg luźny – do 4 godz.
 błoto pośniegowe – do 6 godz.
Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej:
• gołoledź: do 3 godz.
• szron: do 3 godz.
• szadź: do 3 godz.
• śliskość pośniegowa: do 4 godz.
• lodowica: do 4 godz.

Standard II

Jezdnia odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni, łącznie z poboczami utwardzanymi.
Po ustaniu opadów śniegu
 śnieg luźny – do 4 godz.
 błoto pośniegowe – do 6 godz.
 śnieg zajeżdżony: może występować cienka warstwa nie utrudniająca ruchu
Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej:
• gołoledź: do 3 godz.
• szron: do 3 godz.
• szadź: do 3 godz.
• śliskość pośniegowa: do 4 godz.
• lodowica: do 4 godz.

Standard III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
 skrzyżowaniach z drogami i koleją
 na odcinkach o pochyleniu >4%
 przystankach autobus.
 innych miejscach ustalonych przez zarząd dróg
Po ustaniu opadów śniegu
 śnieg luźny – do 6 godz.
 śnieg zajeżdżony – może występować o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
 zaspy – do 6 godz.
Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej:
W miejscach wyznaczonych:
• gołoledź: do 5 godz.
• szron: do 5 godz.
• szadź: do 5 godz.
• śliskość pośniegowa: do 6 godz.
• lodowica: do 5 godz.

Standard IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Po ustaniu opadów śniegu
 śnieg luźny – do 8 godz.
 śnieg zajeżdżony – występuje
 języki śnieżne – występują
 zaspy do 8 godz.
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 8 godz.
Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej:
W miejscach wyznaczonych:
• gołoledź: do 8 godz.
• śliskość pośniegowa: do 10 godz.
• lodowica: do 8 godz.

Standard V

Jezdnie odśnieżona w miejscach występowania zasp, dopuszcza się jednej jezdni, posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
Po ustaniu opadów śniegu
 śnieg luźny – do 16 godz.
 śnieg zajeżdżony – występuje
 języki śnieżne – występują
 zaspy do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w ruchu do 24 godz.
Od stwierdzenia występowania zjawisk śliskości zimowej:
W miejscach wyznaczonych:
• gołoledź: do 8 godz.

JAK SPRAWDZIĆ, DO JAKIEGO STANDARDU UTRZYMANIA ZIMOWEGO NALEŻY DROGA, KTÓRĄ JADĘ?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, kto jest zarządcą drogi, którą chcesz jechać. W przypadku dróg krajowych i autostrad, szczegółów szukaj na stronie GDDKiA. Szczegółów dotyczących zimowego utrzymania dróg wojewódzkich szukaj na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich odpowiedniego województwa. Analogicznie, jeżeli chodzi o drogi powiatowe i gminne – informacji, na temat ich utrzymania zimowego musisz szukać w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Dlaczego w ogóle zająłem się czymś takim, jak zimowe utrzymanie dróg? Po pierwsze dlatego, żeby uświadomić Ci, że to, że pada śnieg, czy występuje gołoledź znaczy, że zaraz ktoś przyjedzie i posypie drogę. Drogi w standardach poniżej II mają posypywane tylko wzniesienia i skrzyżowania. I to jest drugi powód: planując podróż w czasie, gdy zapowiadają opady śniegu. Staraj się jak największą część trasy zaplanować po drogach krajowych, które sypane i odśnieżane są najczęściej. Drogi niższej klasy często podczas trwania opadów w ogóle nie są ani odśnieżane, ani posypywane. Jeździ się po nich tragicznie, a gdy opady są naprawdę obfite – stwarzają ryzyko utknięcia.